กิจกรรม : อบต.ไทรขึง มอบอุปกรณ์กีฬาแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลไทรขึง

กลุ่มกีใาหมู่ที่ 1 บ้านสามพัน

กลุ่มกีฬาหมู่ที่ 2 บ้านขอนพอ

กลุ่มกีฬาหมู่ที่ 3 บ้านควนสว่าง

กลุ่มกีฬาหมู่ที่ 4

กลุ่มกีฬาหมู่ที่ 5 ตำบลไทรขึง

กลุ่มกีฬาหมู่ที่ 6 บ้านไสท้อน

กลุ่มกีฬาหมู่ที่ 8 บ้านควนยอ

กลุ่มกีฬาหมู่ที่ 10

กลุ่มกีฬาหมู่ที่ 12
รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลไทรขึง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการออกกำลังกายแก่เด็กวัยเรียน เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชน

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 เมษายน 2562    อ่าน 168 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**