ข่าวสาร
ประกาศ อบต.ไทรขึง
เรื่อง : ประกาศ อบต.ไทรขึง เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562
  รายละเอียด :

ประกาศ อบต.ไทรขึง

เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน