ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามพัน-ควนยอ หมู่ที่ ๑,๘,๑๐ ตำบลไทรขึง
  รายละเอียด : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามพัน-ควนยอ หมู่ที่ ๑,๘,๑๐ ตำบลไทรขึง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒,๙๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน