ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเชื่อม หมู่ที่ ๔,๕,๙ ตำบลไทรขึง
  รายละเอียด : โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเชื่อม หมู่ที่ ๔,๕,๙ ตำบลไทรขึง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน