ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเชื่อม หมู่ที่ ๔,๕,๙ ตำบลไทรขึง
  รายละเอียด :

 ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเชื่อม หมู่ที่ ๔,๕,๙ ตำบลไทรขึง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน