ข่าวสาร
ประกาศ อบต.ไทรขึง
เรื่อง : ประกาศ อบต.ไทรขึง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

 ประกาศ อบต.ไทรขึง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563

 ตามที่ อบต.ไทรขึง ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 62 ถึง 29 พ.ย. 62 และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงขอให้ เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตตำบลไทรขึง ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญญีแนบท้ายประกาศนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน