ข่าวสาร
ประกาศ อบต.ไทรขึง
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ไทรขึง
  รายละเอียด :

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ไทรขึง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน