ข่าวสาร
ประกาศ อบต.ไทรขึง
เรื่อง : ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
  รายละเอียด :

ประกาศกำหนดโครงสร้างของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน