ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน