ข่าวสาร
ประกาศ อบต.ไทรขึง
เรื่อง : ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา
  รายละเอียด :
📣📣📣ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา โดยสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง หมู่ที่ 4 ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม– 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-7731-0715

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน