ข่าวสาร
ประกาศ อบต.ไทรขึง
เรื่อง : ประกาศ อบต.ไทรขึง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง

เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้งมาด้วยนี้ 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน