ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไทรขึง ประจำปีงบประมาณ 2563
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.ไทรขึง ประจำปีงบประมาณ 2563

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเวปไซต์ https://drive.google.com/drive/folders/1wkxfRr2udNmj3ojszSOO1tHp0t0HhqoI

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 75 คน