ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง
  รายละเอียด :
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลไทรขึง
เรื่อง การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง 
ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 66 คน