ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพท่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  รายละเอียด :

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพท่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 70 คน