ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
14 ก.พ. 2563
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
04 พ.ย. 2562
3 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพท่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
18 ต.ค. 2562
4 รับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
16 ก.ย. 2562
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
27 ส.ค. 2562
6 การนัดประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
19 ส.ค. 2562
7 ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไทรขึง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
13 ส.ค. 2562
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินงาน "ไทรขึงเกมส์" ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
28 มิ.ย. 2562
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
14 มิ.ย. 2562
10 การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
56
10 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9