ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 มิ.ย. 2563
2 ประกาศ อบต.ไทรขึง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 มิ.ย. 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
26 พ.ค. 2563
4 ประกาศ อบต.ไทรขึง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
25 มี.ค. 2563
5 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) จำนวน 1 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
27 ก.พ. 2563
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
04 ก.พ. 2563
7 ประกาศ อบต.ไทรขึง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
24 ม.ค. 2563
8 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
09 ม.ค. 2563
9 ประกาศ อบต.ไทรขึง เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
27 ธ.ค. 2562
10 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
22 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23