ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.ไทรขึง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
28 ส.ค. 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
17
27 ส.ค. 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
15
25 ส.ค. 2563
4 ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
17
07 ส.ค. 2563
5 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
04 มิ.ย. 2563
6 ประกาศ อบต.ไทรขึง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
01 มิ.ย. 2563
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
26 พ.ค. 2563
8 ประกาศ อบต.ไทรขึง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
25 มี.ค. 2563
9 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) จำนวน 1 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
27 ก.พ. 2563
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
04 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25