ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
09 ม.ค. 2563
2 ประกาศ อบต.ไทรขึง เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
27 ธ.ค. 2562
3 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
22 ต.ค. 2562
4 หลักเกณฑ์การประกวดกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
21 ต.ค. 2562
5 หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
21 ต.ค. 2562
6 การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.ไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
15 ต.ค. 2562
7 ประกาศ อบต.ไทรขึง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
14 มิ.ย. 2562
8 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
14 มิ.ย. 2562
9 ประกาศ เรื่อง การนัดประขุมสภา(สมัยประชุมวิสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่1) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
10 มิ.ย. 2562
10 อบต.ไทรขึง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
07 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23