ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
04 ก.พ. 2563
2 ประกาศ อบต.ไทรขึง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
24 ม.ค. 2563
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
09 ม.ค. 2563
4 ประกาศ อบต.ไทรขึง เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
27 ธ.ค. 2562
5 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
22 ต.ค. 2562
6 หลักเกณฑ์การประกวดกระทง ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
325
21 ต.ค. 2562
7 หลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
21 ต.ค. 2562
8 การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.ไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
15 ต.ค. 2562
9 ประกาศ อบต.ไทรขึง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
14 มิ.ย. 2562
10 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
14 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23