ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
14 มิ.ย. 2562
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายพวมพร้าว หมู่ที่ ๑ , ๘ ตำบลไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
26 ก.ย. 2561
3 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายพวมพร้าว หมู่ที่ ๑ , ๘ ตำบลไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
26 ก.ย. 2561
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางภายในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
23
25 ก.ย. 2561
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางภายในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
25
24 ก.ย. 2561
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายวงเวียนนอกและวงเวียนใน ผังฯ ๔ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
18 ก.ย. 2561
7 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางเข้านิคมฯ สายเมน ๐๐๑ หมู่ที่ ๓ , ๔ , ๕ ตำบลไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
18 ก.ย. 2561
8 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายไสท้อน - ไสดง หมู่ที่ ๖ ตำบลไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
18 ก.ย. 2561
9 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายห้วยสุวรรณ หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
18 ก.ย. 2561
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Samsung กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
13 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35