ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บท 7552 สุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
10
31 ก.ค. 2563
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 ก.ค. 2563
3 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
02 มิ.ย. 2563
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 มิ.ย. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนพฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
29 พ.ค. 2563
6 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเชื่อม หมู่ที่ ๔,๕,๙ ตำบลไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
19
28 พ.ค. 2563
7 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามพัน-ควนยอ หมู่ที่ ๑,๘,๑๐ ตำบลไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
28 พ.ค. 2563
8 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
15 พ.ค. 2563
9 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
15 พ.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
08 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43